W trosce o środowisko naturalne

Podstawowym surowcem do wyrobu naszych mebli jest drewno robinii akacjowej, pozyskiwane i poddawane obróbce, przy zachowaniu wszelkich standardów i zasad Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC®.

W trosce o środowisko naturalne zadbaliśmy, aby wszystkie nasze produkty opatrzone zostały certyfikatem FSC®, popularyzującym racjonalną i odnawialną gospodarkę leśną na całym świecie.

Kupując nasz produkt maja Państwo pewność, że drewno użyte do jego produkcji nie pochodzi z:

- obszarów leśnych, na których dochodzi do pogwałcenia tradycji lub praw cywilnych,
- obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych,
- drzew genetycznie modyfikowanych,
- nielegalnego pozyskiwania,
- lasu naturalnego, który został przekształcony na plantacje lub tereny o innym niż leśne przeznaczeniu,
- uprawy sadzonek z zastosowaniem niebezpiecznych nawozów chemicznych.

W trosce o środowisko naturalne

Twój wybór ma znaczenie

Ponadto używając znaku FSC® przestrzegamy praw pracowników, dbając o dobro społeczności lokalnej.

Wybór naszych produktów to wspieranie szerokich programów ochrony środowiska naturalnego, negujących nielegalną politykę rabunkową lasów, prowadzącą do zubożenia bioróżnorodności ekosystemów leśnych na całym świecie.

Kupując produkty z certyfikatem FSC® wspierasz odpowiedzialną gospodarkę leśną. Wiesz, że Twoje zakupy nie przyczynią się do niszczenia lasów na świecie i nie wspierają przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka.

Twój wybór ma znaczenie...

Twój wybór ma znaczenie